مهدکودک قصر خورشید

سند تحول مدارس هوشمند
شرایط ثبت نام
کادر مدرسه شما

مهدکودک قصر خورشید

مهدکودک قصر خورشید سومین شعبه مجتمع آموزشی پیشگامان ایران در شهر رشت می باشد که با توجه به فعالیت های مشخص و توانایی بالای گروه آموزشی به صورت ظرفیت کامل مورد استقبال مردم عزیز رشت قرار گرفته است 

ادامه ...
مهدکودک قصر خورشید

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر