کادر مدرسه شما

معرفی هیأت مدیره، کادر مدیریت ، ناظمین ، فوق برنامه و آموزشی پیشگامان ایران

هیأت مدیره:

 • مهندس........– رئیس هیأت مدیره
 • دکتر ........ – مدیر عامل
 • مهندس.........  –  نایب رئیس هیأت مدیره
 • ............... – عضو هیأت مدیره
 • ............... – عضو هیأت مدیره
 • ............... – عضو هیأت مدیره 

مدیریت:

 • مهندس رامین گیلان پور – مدیر مجتمع آموزشی پیشگامان ایران
 • دکتر فرزام فراست – مشاور مدیر و مشاور ارشد و مسئول آموزش مجتمع آموزشی
 • سرکارخانم مریم گیلان پور – معاون آموزشی پیشگامان ایران
 • مهندس امیر گیلان پور – معاون پژوهش و فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی
 • آقای ترابی – معاون طرح و برنامه ، نظامت و تربیت بدنی
 • خانم سیف زاده – معاون اجرایی – مسئول پذیرش شعبه ۱
 • خانم انصافی – معاون اجرایی – مسئول پذیرش شعبه ۲
 • خانم احمدی زاده – مدیر امور اداری
 • خانم پورصدراله –  امور اداری
 • خانم پورجوادخواه – کارشناس امور مالی
 • خانم عباسی – کارشناس بهداشت و سلامت مجتمع آموزشی
 • خانم طلوعی – مربی پرورشی ، روابط عمومی و فناوری

ناظمین:

 • آقای پرتوی – ناظم شعبه ۱
 • آقای بالازاده – ناظم شعبه ۱
 • آقای صفایی – ناظم شعبه ۱
 • آقای بهبودی – ناظم شعبه ۲
 • آقای سیف زاده – ناظم شعبه ۲

تربیت بدنی و ورزش:

 • عارف ترابی – معاون تربیت بدنی و مجری حیاط پیشگام و تثبیت یادگیری
 • رحمان مجابی – مربی فوتسال
 • داود غنی – مربی فوتسال
 • پویا پورمحمدعلی – مربی بسکتبال
 • آقای سقراطی – مربی ژیمناستیک

فوق برنامه ها :

 • دکتر مرزبان مهدوی – مدیر دپارتمان زبان انگلیسی از آموزشگاه زبان پیشگامان 
 • عارف ترابی – معلم خوش نویسی
 • مجتمع فنی تهران – دپارتمان کامپیوتر
 • خانم ناصح – معلم هنر ، هوش و خلاقیت پیشگامان ایران
 • خانم سحرخیز – مسئول آزمایشگاه علوم
 • خانم گیلان پور – معلم بازی های هدفمند، حیاط پیشگام و امور پرورشی
 • آقای مهدوی – معلم نجوم ( پایه های پنجم و ششم )
 • آقای مهری – معلم شطرنج( پایه های پیش دبستانی ، اول و دوم ابتدایی)

معلّمان :

 • خانم فیضی زاده – معلم پیش دبستان
 • خانم روحی – معلم پیش دبستان
 • خانم رحمن زاده – معلم اول ابتدایی
 • خانم خصوصی – معلم اول ابتدایی
 • خانم حبیبی – معلم اول ابتدایی
 • خانم فلاح – معلم دوم ابتدایی
 • خانم امانی – معلم دوم ابتدایی
 • خانم نظری – معلم دوم ابتدایی
 • خانم فرخی – معلم سوم ابتدایی
 • خانم نظیفی – معلم سوم ابتدایی
 • خانم رهایی بخش – معلم سوم ابتدایی
 • خانم مرادی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم موسوی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم فضل پور – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم خوش چهره – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم زارعی – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم پورغلامی – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم منیری – معلم ششم ابتدایی
 • خانم افضلی – معلم ششم ابتدایی

معلّمان پشتیبان:

 • خانم فرزانه پور – پشتیبان آموزش
 • خانم سحرخیز – پشتیبان آموزش

معلّم یاران:

 • خانم کهبد –  معلم یار پایه اول ابتدایی
 • خانم علیزاده –  معلم یارپایه دوم ابتدایی
 • خانم لطفی –  معلم یار پایه سوم ابتدایی
 • خانم حسنی –  معلم یار پایه چهارم ابتدایی
 • خانم بشارتی –  معلم یار پایه پنجم ابتدایی
 • خانم یوسفی – معلم یار پایه ششم ابتدایی