مهدکودک قصر خورشید

مهدکودک قصر خورشید سومین شعبه مجتمع آموزشی پیشگامان ایران در شهر رشت می باشد که با توجه به فعالیت های مشخص و توانایی بالای گروه آموزشی به صورت ظرفیت کامل مورد استقبال مردم عزیز رشت قرار گرفته است