کلاس شطرنج در پیش دبستانی ومهدکودک قصر خورشید (پیشگامان ایران)

کلاس شطرنج در پیش دبستانی ومهدکودک قصرخورشید(پیشگامان ایران)

گزارش تصویری